kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

 

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

znak obce Bantice

Obec
Bantice

Facebook

Vyhledávání

Počasí Brno

kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

 

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

Úřední deska

 
 
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Vyvěšeno:28.6.2024 Sejmuto: 31.7.2024 Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2020 - 06/2024 Vyvěšeno:4.7.2024 Sejmuto: 5.8.2024 Dokument:
Název dokumentu: Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A4 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území Vyvěšeno:19.6.2024 Sejmuto: 31.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělů v k.ú. Bantice - oznámení o vystavení dokumentace výstupních nároků, pozvánka na závěrečné jednání Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 16.8.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 Vyvěšeno:3.5.2023 Sejmuto: 5.5.2025 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 Vyvěšeno:10.10.2022 Sejmuto: 31.12.2025 Dokument:
Název dokumentu: Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti Vyvěšeno:14.11.2021 Sejmuto: 10.10.2025 Dokument:
Název dokumentu: Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Vyvěšeno:6.10.2021 Sejmuto: 10.10.2025 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bantice č. 1/2020 Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 1.6.2026 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK uzavírka Bantice - Těšetice
Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 29.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:21.6.2024 Sejmuto: 29.6.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Aktualizace č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:7.6.2024 Sejmuto: 24.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 22.6.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2023
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 4/2024 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:7.6.2024 Sejmuto: 18.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - uzavírka komunikace Bantice - Těšetice
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 17.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - uzavírka komunikace Bantice - Práče
Vyvěšeno:20.5.2024 Sejmuto: 10.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vyvěšeno:5.4.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Vyvěšeno:19.4.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - pajasan žlaznatý
Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 3.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:26.4.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - hromadný předpis daň z nemovitých věcí za rok 2024
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 139/2 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:26.4.2024 Sejmuto: 13.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Lechovice na rok 2024
Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: 5.5.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu DSO Lechovice na rok 2025 - 2027
Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: 5.5.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Lechovice na rok 2023
Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: 5.5.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bantice na rok 2024
Vyvěšeno:6.4.2024 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:2.2.2024 Sejmuto: 27.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 3/2024 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:12.4.2024 Sejmuto: 23.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“
Vyvěšeno:28.3.2024 Sejmuto: 15.4.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - kormorán velký
Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: 29.3.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 2/2024 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:8.3.2024 Sejmuto: 19.3.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký
Vyvěšeno:26.1.2024 Sejmuto: 12.2.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.12.2023 Sejmuto: 3.2.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bantice na období 2025 - 2026
Vyvěšeno:12.1.2024 Sejmuto: 3.2.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2024
Vyvěšeno:22.12.2023 Sejmuto: 31.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 1/2024 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:22.1.2024 Sejmuto: 30.1.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvlášť chráněného živočicha bobra evropského
Vyvěšeno:22.12.2023 Sejmuto: 8.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:15.12.2023 Sejmuto: 6.1.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 8/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:8.12.2023 Sejmuto: 19.12.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:3.11.2023 Sejmuto: 16.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice - Oznámení o vyložení soupisu vstupních nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Vyvěšeno:11.10.2023 Sejmuto: 22.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvlášť chráněného živočicha bobra evropského
Vyvěšeno:3.11.2023 Sejmuto: 20.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:3.11.2023 Sejmuto: 20.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - zrušení vyhlášky č. 2/2019
Vyvěšeno:3.11.2023 Sejmuto: 20.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 7/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:27.10.2023 Sejmuto: 7.11.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:18.10.2023 Sejmuto: 4.11.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:4.10.2023 Sejmuto: 20.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:15.9.2023 Sejmuto: 19.10.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno:30.8.2023 Sejmuto: 14.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana Jih. kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyvěšeno:17.7.2023 Sejmuto: 29.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku
Vyvěšeno:8.9.2023 Sejmuto: 25.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 6/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:8.9.2023 Sejmuto: 19.9.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.8.2023 Sejmuto: 18.9.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Sdělení - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
Vyvěšeno:15.8.2023 Sejmuto: 4.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.7.2023 Sejmuto: 31.8.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:7.7.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 5/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:23.6.2023 Sejmuto: 8.7.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Lechovice na rok 2022
Vyvěšeno:3.3.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:26.5.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:26.5.2023 Sejmuto: 23.6.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 4/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:9.6.2023 Sejmuto: 20.6.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:21.4.2023 Sejmuto: 31.5.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022
Vyvěšeno:28.4.2023 Sejmuto: 29.5.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o zpřístupnění hromadného předpisu na daň z nemovitých věcí
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 26.5.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:18.4.2023 Sejmuto: 5.5.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bantice na rok 2023
Vyvěšeno:31.3.2023 Sejmuto: 28.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.12.2022 Sejmuto: 21.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:10.2.2023 Sejmuto: 21.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 3/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:10.4.2023 Sejmuto: 18.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 305/9, 326/5 a 327/41
Vyvěšeno:29.3.2023 Sejmuto: 17.4.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o vyvěšení dokumentů DSO
Vyvěšeno:23.3.2022 Sejmuto: 1.4.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Lechovice na rok 2023
Vyvěšeno:1.3.2023 Sejmuto: 31.3.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 2/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 21.3.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Usnesení dražební vyhláška
Vyvěšeno:10.2.2023 Sejmuto: 16.3.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Doručení změny č.1 Územního plánu Bantice a úplného znění územního plánu Bantice
Vyvěšeno:10.2.2023 Sejmuto: 28.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bantice na období 2024 - 2025
Vyvěšeno:20.1.2023 Sejmuto: 10.2.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 1/2023 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:30.1.2023 Sejmuto: 7.2.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2023
Vyvěšeno:30.12.2022 Sejmuto: 1.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České rupubliky
Vyvěšeno:13.11.2022 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
Vyvěšeno:25.11.2022 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky
Vyvěšeno:21.12.2022 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání II. kola voleb pro volbu prezidenta České republiky
Vyvěšeno:18.1.2023 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:7.12.2022 Sejmuto: 6.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů
Vyvěšeno:21.11.2021 Sejmuto: 1.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:5.8.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:22.11.2022 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Vyvěšeno:29.11.2022 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 9/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:11.12.2022 Sejmuto: 20.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:20.11.2022 Sejmuto: 9.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.10.2022 Sejmuto: 30.11.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:9.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Bantice
Vyvěšeno:10.10.2022 Sejmuto: 17.11.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 8/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:7.11.2022 Sejmuto: 15.11.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:25.9.2022 Sejmuto: 31.10.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:9.10.2022 Sejmuto: 18.10.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 30.9.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:5.9.2022 Sejmuto: 30.9.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno:24.7.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Bantice pro volební období 2022 - 2026
Vyvěšeno:22.6.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení počtu volebních obvodů pro volby ve dnech 23. a 24. září 2022
Vyvěšeno:24.6.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno:3.8.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstva Obce Bantice
Vyvěšeno:4.9.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 6/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:5.9.2022 Sejmuto: 13.9.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.7.2022 Sejmuto: 31.8.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:10.8.2022 Sejmuto: 26.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 460/20 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:3.8.2022 Sejmuto: 21.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 228/39 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:24.7.2022 Sejmuto: 12.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 5/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:25.7.2022 Sejmuto: 2.8.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:24.6.2022 Sejmuto: 30.7.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:10.6.2022 Sejmuto: 25.7.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu objektů na parc.č. 115 a 323/5 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:22.6.2022 Sejmuto: 11.7.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice za rok 2021
Vyvěšeno:18.5.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2021
Vyvěšeno:25.5.2022 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Vyvěšeno:8.6.2022 Sejmuto: 24.6.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 4/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:12.6.2022 Sejmuto: 21.6.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:29.5.2022 Sejmuto: 15.6.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:22.5.2022 Sejmuto: 11.6.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Vyvěšeno:4.5.2022 Sejmuto: 4.6.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Hromadný předpis - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Vyvěšeno:22.4.2022 Sejmuto: 27.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.4.2022 Sejmuto: 23.5.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje
Vyvěšeno:4.5.2022 Sejmuto: 20.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Společné povolení - Bantice, rekonstrukce místní komunikace
Vyvěšeno:4.5.2022 Sejmuto: 20.5.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:11.2.2022 Sejmuto: 13.5.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Bantice na rok 2022
Vyvěšeno:10.4.2022 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 3/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:18.4.2022 Sejmuto: 26.4.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 485/36
Vyvěšeno:30.3.2022 Sejmuto: 18.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení společného řízení
Vyvěšeno:16.3.2022 Sejmuto: 3.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na rok 2022
Vyvěšeno:11.2.2022 Sejmuto: 31.3.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:12.3.2022 Sejmuto: 30.3.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 2/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:14.3.2022 Sejmuto: 22.3.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 22.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:31.12.2021 Sejmuto: 11.2.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bantice na období 2023 - 2024
Vyvěšeno:20.1.2022 Sejmuto: 11.2.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 1/2022 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:30.1.2022 Sejmuto: 8.2.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022
Vyvěšeno:5.1.2022 Sejmuto: 6.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - koplexní pozemkové úpravy v katastrálním území v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu
Vyvěšeno:8.12.2021 Sejmuto: 10.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav
Vyvěšeno:8.12.2021 Sejmuto: 10.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace na roky 2023 - 2025
Vyvěšeno:1.12.2021 Sejmuto: 3.1.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
Vyvěšeno:28.11.2021 Sejmuto: 1.1.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:28.11.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělů - zápis z úvodního jednání
Vyvěšeno:1.12.2021 Sejmuto: 20.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Seznámení s účelem, formou, předpokládaným obvodem pozemkových úprav a projednání postupu při stanovení nároků vlastníků v řízení "Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu" na úvodním jednání dne 23.11.2021
Vyvěšeno:1.12.2021 Sejmuto: 20.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 8/2021 Zastupitelstva obce Bantice dne 13.12.2021
Vyvěšeno:6.12.2021 Sejmuto: 14.12.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyvěšeno:7.11.2021 Sejmuto: 8.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:7.11.2021 Sejmuto: 8.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 133/13 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:14.11.2021 Sejmuto: 5.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:5.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu
Vyvěšeno:27.10.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu - oznámení definitivní kandidátní listiny
Vyvěšeno:15.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:7.10.2021 Sejmuto: 22.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bantice 7/2021
Vyvěšeno:25.10.2021 Sejmuto: 2.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:17.9.2021 Sejmuto: 29.10.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:8.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:22.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:21.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:22.8.2021 Sejmuto: 30.9.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 6/2021
Vyvěšeno:6.9.2021 Sejmuto: 14.9.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:30.7.2021 Sejmuto: 30.8.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:25.6.2021 Sejmuto: 9.8.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 5/2021
Vyvěšeno:25.7.2021 Sejmuto: 3.8.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemků parc.č. 305/8, 327/40 a 326/4 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:25.6.2021 Sejmuto: 19.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Bantice a Těšetice u Znojma
Vyvěšeno:20.6.2021 Sejmuto: 12.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:26.5.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2020
Vyvěšeno:21.5.2021 Sejmuto: 15.6.2021 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 4/2021
Vyvěšeno:6.6.2021 Sejmuto: 15.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazků obcí pro vodovody a kanalizace ze rok 2020
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Vyvěšeno:30.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:28.2.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:2.5.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška "Daň z nemovitých věcí na rok 2021"
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ozmámení záměru prodeje pozemků parc.č. 414/19, 94/2, 85/5, 85/3, 94/5, 94/4, 85/2 a 94/3
Vyvěšeno:14.4.2021 Sejmuto: 5.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2021
Vyvěšeno:10.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 3/2021 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:18.4.2021 Sejmuto: 27.4.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Lechovice na rok 2021
Vyvěšeno:2.4.2021 Sejmuto: 22.4.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 a informační leták
Vyvěšeno:12.3.2021 Sejmuto: 1.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stavební povolení na stavbu "Silnice I/53 Znojmo - Lechovice, km 4,100 až km 11.292"
Vyvěšeno:14.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 169/4 a 169/3 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:7.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 2/2021
Vyvěšeno:7.3.2021 Sejmuto: 16.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:10.1.2021 Sejmuto: 28.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bantice na období 2022 - 2023
Vyvěšeno:13.1.2021 Sejmuto: 17.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 1/2021
Vyvěšeno:7.2.2021 Sejmuto: 16.2.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení konání Zastupitelstva obce
Vyvěšeno:31.1.2021 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zastupitelstvo 1/2021
Vyvěšeno:24.1.2021 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021
Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:18.12.2020 Sejmuto: 20.1.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Kalkulůace cen pro stočné pro rok 2021
Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: 18.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:27.11.2020 Sejmuto: 30.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 8/2020
Vyvěšeno:13.12.2020 Sejmuto: 22.12.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lechovice na rok 2022 a 2023
Vyvěšeno:27.11.2020 Sejmuto: 21.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 479/25, 485/32 a 485/35
Vyvěšeno:18.11.2020 Sejmuto: 7.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.10.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 7/2020
Vyvěšeno:8.11.2020 Sejmuto: 17.11.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 9.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení vlády volný pohyb osob
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 4.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení vlády maloobchodní prodej a poskytování služeb
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 4.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného
Vyvěšeno:7.10.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:11.10.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice č. 3/2020
Vyvěšeno:1.10.2020 Sejmuto: 19.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:1.10.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:29.7.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:12.8.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Bantice
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:19.9.2020 Sejmuto: 5.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1
Vyvěšeno:8.9.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:2.9.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 6/2020
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 24.9.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:23.8.2020 Sejmuto: 3.9.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Vyvěšeno:5.8.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:19.7.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Vyrozumění o podaném odvolání a výzvy k vyjádření k podanému odvolání
Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 7.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 5/2020
Vyvěšeno:26.7.2020 Sejmuto: 4.8.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:3.7.2020 Sejmuto: 19.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:19.6.2020 Sejmuto: 6.7.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Vyvěšeno:29.5.2020 Sejmuto: 3.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2019
Vyvěšeno:6.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:19.5.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:11.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 4/2020
Vyvěšeno:22.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Stavební povolení připojení I.53
Vyvěšeno:9.6.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Porvnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Vyvěšeno:17.5.2020 Sejmuto: 17.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oprava zřejmých nesprávností "Silnice I/53"
Vyvěšeno:24.4.2020 Sejmuto: 1.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lechovice
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu svazku Lechovice na rok 2020
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 228/41 a parc.č. 216/4
Vyvěšeno:26.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení připojení I/53
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 12.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Vyvěšeno:24.4.2020 Sejmuto: 8.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty

Czechpoint

Chytré blondýnky

IDS JMK

Krizport

Krizport

Jihomoravský kraj

Česká obec

Obec Bantice

Znak

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o použití cookies

Prohlášení o přístupnosti