kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

Bantice

Obec
Bantice

Facebook

Vyhledávání

Počasí Brno

kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Vyvěšeno:28.11.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělů - zápis z úvodního jednání Vyvěšeno:1.12.2021 Sejmuto: 20.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: Seznámení s účelem, formou, předpokládaným obvodem pozemkových úprav a projednání postupu při stanovení nároků vlastníků v řízení "Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu" na úvodním jednání dne 23.11.2021 Vyvěšeno:1.12.2021 Sejmuto: 20.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů Vyvěšeno:21.11.2021 Sejmuto: 1.1.2023 Dokument:
Název dokumentu: Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti Vyvěšeno:14.11.2021 Sejmuto: 10.10.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 133/13 v k.ú. Bantice Vyvěšeno:14.11.2021 Sejmuto: 5.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyvěšeno:7.11.2021 Sejmuto: 8.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:7.11.2021 Sejmuto: 8.12.2021 Dokument:
Název dokumentu: Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument:
Název dokumentu: Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Vyvěšeno:6.10.2021 Sejmuto: 10.10.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bantice č. 1/2020 Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 1.6.2026 Dokument:
Název dokumentu: Opatření obecné povahy Vyvěšeno:5.8.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:5.11.2021 Sejmuto: 30.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu
Vyvěšeno:27.10.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Koplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bantice, včetně upřesnění přídělu - oznámení definitivní kandidátní listiny
Vyvěšeno:15.11.2021 Sejmuto: 24.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:7.10.2021 Sejmuto: 22.11.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bantice 7/2021
Vyvěšeno:25.10.2021 Sejmuto: 2.11.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:17.9.2021 Sejmuto: 29.10.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:8.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:22.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:21.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:22.8.2021 Sejmuto: 30.9.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 6/2021
Vyvěšeno:6.9.2021 Sejmuto: 14.9.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření
Vyvěšeno:30.7.2021 Sejmuto: 30.8.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:25.6.2021 Sejmuto: 9.8.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 5/2021
Vyvěšeno:25.7.2021 Sejmuto: 3.8.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemků parc.č. 305/8, 327/40 a 326/4 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:25.6.2021 Sejmuto: 19.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Bantice a Těšetice u Znojma
Vyvěšeno:20.6.2021 Sejmuto: 12.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:26.5.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2020
Vyvěšeno:21.5.2021 Sejmuto: 15.6.2021 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 4/2021
Vyvěšeno:6.6.2021 Sejmuto: 15.6.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazků obcí pro vodovody a kanalizace ze rok 2020
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Vyvěšeno:30.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:28.2.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:2.5.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška "Daň z nemovitých věcí na rok 2021"
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Ozmámení záměru prodeje pozemků parc.č. 414/19, 94/2, 85/5, 85/3, 94/5, 94/4, 85/2 a 94/3
Vyvěšeno:14.4.2021 Sejmuto: 5.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2021
Vyvěšeno:10.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání 3/2021 Zastupitelstva obce Bantice
Vyvěšeno:18.4.2021 Sejmuto: 27.4.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu DSO Lechovice na rok 2021
Vyvěšeno:2.4.2021 Sejmuto: 22.4.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 a informační leták
Vyvěšeno:12.3.2021 Sejmuto: 1.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stavební povolení na stavbu "Silnice I/53 Znojmo - Lechovice, km 4,100 až km 11.292"
Vyvěšeno:14.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 169/4 a 169/3 v k.ú. Bantice
Vyvěšeno:7.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 2/2021
Vyvěšeno:7.3.2021 Sejmuto: 16.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:10.1.2021 Sejmuto: 28.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bantice na období 2022 - 2023
Vyvěšeno:13.1.2021 Sejmuto: 17.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 1/2021
Vyvěšeno:7.2.2021 Sejmuto: 16.2.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o zrušení konání Zastupitelstva obce
Vyvěšeno:31.1.2021 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zastupitelstvo 1/2021
Vyvěšeno:24.1.2021 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2021
Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:18.12.2020 Sejmuto: 20.1.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Kalkulůace cen pro stočné pro rok 2021
Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: 18.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:27.11.2020 Sejmuto: 30.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 8/2020
Vyvěšeno:13.12.2020 Sejmuto: 22.12.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lechovice na rok 2022 a 2023
Vyvěšeno:27.11.2020 Sejmuto: 21.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 479/25, 485/32 a 485/35
Vyvěšeno:18.11.2020 Sejmuto: 7.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:30.10.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 7/2020
Vyvěšeno:8.11.2020 Sejmuto: 17.11.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 9.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení vlády volný pohyb osob
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 4.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení vlády maloobchodní prodej a poskytování služeb
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 4.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného
Vyvěšeno:7.10.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:11.10.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice č. 3/2020
Vyvěšeno:1.10.2020 Sejmuto: 19.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:1.10.2020 Sejmuto: 12.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:29.7.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:12.8.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise obce Bantice
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:19.9.2020 Sejmuto: 5.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1
Vyvěšeno:8.9.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:2.9.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 6/2020
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 24.9.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:23.8.2020 Sejmuto: 3.9.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Oznámení o možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Vyvěšeno:5.8.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:19.7.2020 Sejmuto: 24.8.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Vyrozumění o podaném odvolání a výzvy k vyjádření k podanému odvolání
Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 7.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 5/2020
Vyvěšeno:26.7.2020 Sejmuto: 4.8.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření
Vyvěšeno:3.7.2020 Sejmuto: 19.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:19.6.2020 Sejmuto: 6.7.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
Vyvěšeno:29.5.2020 Sejmuto: 3.7.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2019
Vyvěšeno:6.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:19.5.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:11.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 4/2020
Vyvěšeno:22.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Stavební povolení připojení I.53
Vyvěšeno:9.6.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Porvnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Vyvěšeno:17.5.2020 Sejmuto: 17.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oprava zřejmých nesprávností "Silnice I/53"
Vyvěšeno:24.4.2020 Sejmuto: 1.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lechovice
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu svazku Lechovice na rok 2020
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 228/41 a parc.č. 216/4
Vyvěšeno:26.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení připojení I/53
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 12.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Vyvěšeno:24.4.2020 Sejmuto: 8.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty

cp logo index

BLOND1

ids jmk

logo krizport

logo1 offic

web Bantice

Obec Bantice

Znak

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti