kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

 

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

znak obce Bantice

Obec
Bantice

Facebook

Vyhledávání

Počasí Brno

kontakt

 

Obec Bantice

Bantice 14

671 61 Prosiměřice

 

+420 515 271 114

 

obec@bantice.cz

 

IČ: 00600113

Číslo účtu: 10123741/0100

Historie obce Bantice od roku 1990 do současnosti

starostové

  • 1. zvolená starostka Zdeňka Trochtová 1990-1994
  • 1994-2012 starosta René Remeš

 

na pozici účetní se vystřídaly

  • Jana Filáková
  • Iveta Svobodová-Knoppová-Nekudová
  • Marie Františová
  • Žaneta Žiačková

Historie obce Bantice 1945 - 1990

Bantice v letech 1945 - 1990

Po skončení 2. světové války a odsunu zdejších německých obyvatel v letech 1945 - 1946 osídlili obec čeští obyvatelé, zejm. z Francovy Lhoty.
V obci až do roku 1954 pracovalo ochotnické divadlo pod vedením Václava Lišky a obec měla také svoji obecní kapelu a obecního bubeníka.


Na plenárním zasedání MNV 18. prosince 1967 bylo za přítomnosti zástupce ONV s. Chaloupky jednáno o sloučení místních národních výborů Těšetice – Bantice. Návrh byl poslanci přijat za předpokladu, že sídlo MNV by bylo v Těšeticích, se stálou administrativní silou pro obě obce. Také podpisová akce v obci vyzněla ve prospěch sloučení. Občané z Bantic však se sloučením nesouhlasili.

Od r. 1970 byla škola uzavřena a děti dojíždí do školy do Prosiměřic nebo do Práče.
Obec spadala pod MNV Práče, protože se nejednalo o střediskovou obec, nebyly zde realizovány téměř žádné investice. Tomu odpovídá i odliv obyvatel, zatímco v roce 1961 měla ještě 341 obyvatel, tak v roce 1996 klesl tento počet na 157 obyvatel.
Při úpravách katastrálního území se katastr obce zmenšil z 551 ha na dnešních 487 ha ve prospěch obcí Práče a Prosiměřice.

Historický katastr obce (mapka dole - červená čára naznačuje posun hranice) a současný katastr obce (mapka vpravo):

katastr bantice

Czechpoint

Chytré blondýnky

IDS JMK

Krizport

Krizport

Jihomoravský kraj

Česká obec

Obec Bantice

Znak

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o použití cookies

Prohlášení o přístupnosti