Informace obecního úřadu


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Aktuálně / Informace obecního úřadu
Další informace ustupující první vlny epidémie Covid 19
(05/28/20)

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Veškeré další informace již není potřeba duplicitně uvádět a průběžně aktualizovat, jelikož jsou dostatečně veřejně dostupné.

Dodržujte dále zvýšená základní hygienická pravidla a nařízení vyplývající z aktuální situace doporučená odborníky.Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bantice dne 22.4.2020
(04/16/20)

Pozvánka na zasedání 2/2020 Zastupitelstva obce Bantice,
které se bude konat dne 22.4.2020 v 18.00 hod. v sále kulturního domu

Program jednání:

 1. Projednání podmínek výstavby nového kulturního domu za účasti vybraného projektanta
 2. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 304/1, 195/6 a 323/1 v k.ú. Bantice
 3. Schválení návrhu smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020
 4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
 5. Schválení návrhu rozpočtového výhledu na rok 2021 - 2022
 6. Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 378/1 (378/10)
 7. Schválení záměru prodeje části pozemku GP 5331 a pozemku parc.č. 216/4 v k.ú. Bantice
 8. Schválení návrhu smlouvy na provedení nových internetových stránek obce
 9. Schválení ukončení spolupráce na správu internetových stránek obce
 10. Schválení nabídky na provedení výběrového řízení na stavbu chodníku kolem potoka, u Kubiců a dešťové kanalizace
 11. Schválení záměru pronájmu části pozemku 104/2
 12. Vyřazení majetku
 13. Informace o stavbě opravy komunikace I/53
 14. Informace o možnosti výsadby lesa

Ing. Šprencl Josef
Zveřejněno na úřední desce Bantice
Vyvěšeno dne: 15.4.2020
Sňato:

Vyvěšeno přístupem umožňující dálkový přístup dne: 15.4.2020

Zápis dětí do MŠ Prosiměřice 2020 - 2021
(04/08/20)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROSIMĚŘICE

Ředitelka Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Prosiměřice pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.
více informací najdete ZDE >>>

Obsah sekce Informace obecního úřadu