Zavřít upoutávku Infookno

Další informace ustupující první vlny epidémie Covid 19

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Veškeré další informace již není potřeba duplicitně uvádět a průběžně aktualizovat, jelikož jsou dostatečně veřejně dostupné.

Dodržujte dále zvýšená základní hygienická pravidla a nařízení vyplývající z aktuální situace doporučená odborníky.


Úřední deska


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel
Zveřejňování smluv s učastníkem obce Bantice
(04/18/16)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Bantice

V souladu s platným zákonem obec Bantice zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

V současné době nevznikla obci Bantice povinnost zveřejnění žádné výše uvedené smlouvy.

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 za rok 2012
(06/13/13)

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace,
Lechovice č. 32 za rok 2012

ikona pdf [pdf, 55 KiB]

Doplňující dokumenty:VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(06/04/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.


Účastníku řízení, panu Liboru Filákovi, nar. 1968, trvale hlášenému na adrese Bantice 18


se tímto oznamuje,


že má možnost vyzvednout si písemnost - rozhodnutí na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, č. j. 143/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb., č. z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.


V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

Ing. Josef Šprencl

starostaVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(04/19/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.

Účastníku řízení, panu Liboru FILÁKOVI, nar. 28.02.1968, trvale hlášenému na adrese Bantice 18

se tímto oznamuje,

že má možnost vyzvednout si písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, ve věci zrušení trvalého pobytu,č. j. 23/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb.,č.z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin

a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(02/21/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.

Účastníkům řízení,

panu Budinskému Petru, nar. 1980, trvale hlášenému na adrese Bantice 100

paní Budinské Petře, nar. 1982, trvale hlášené na adrese Bantice 100

se tímto oznamuje

že mají možnost vyzvednout si písemnost - ROZHODNUTÍ na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, č. j. 76/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb., č. z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

Ing. Josef Šprencl

Nová obecní vyhláška o odpadech, platná s účinností od 1.1.2013
(11/05/12)

Zastupitelstvo obce Bantice se na svém 7. zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 7/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, novelu stávající vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

S účinností od 1.1.2013 bude nahrazena Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 23.12.2004 ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhláška č. 2/2012 ze dne 30.4.2012. Nová vyhláška je označena jako Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 a doporučujeme všem občanům se s ní seznámit.

Přímý odkaz na >>> Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška je umístěna v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
(10/13/12)
převzato z www.volby.cz
účast 78 obálek z 213 oprávněných voličů tj. 36,62 %
33 hlasů KDU-ČSL
18 hlasů ČSSD
13 KSČM
6 VV
3 ODS
2 SPOZ
1 TOP 09
1 DSSS


pdf dokument o výsledku voleb >>>

Sběr nebezpečných odpadů a elektrických spotřebičů - mobilní svoz .A.S.A  Znojmo
(08/27/12)

Informace o mobilním sběru

Druhy odpadů, které bude firma .A.S.A. přebírat od občanů naší obce při mobilním sběru na níže uvedených zastávkách dne 15. září 2012.

Níže, pod odkazem uvedeny další informace.

Přehledná tabulka svážených odpadů >>>

Upozornění!

V obci Bantice je plánována jedna zastávka u Obecního úřadu a to v časovém rozmezí 15.40 - 16.30 hod.

Věříme, že občané Bantic využijí této příležitosti se zbavit nebezpečného odpadu a současně udělají maxim možného pro životní prostředí.Přidány zápisy a usnesení ZO Bantice
(11/22/11)

Zápisy a usnesení ZO Bantice

Do sekce Veřejné dokumenty / Usnesení a zápisy byly přidány dokumenty týkající se jednání ZO Bantice .Závěrečný účet obce Bantice za rok 2010
(07/15/11)

Dne 30.6.2011 zastupitelstvo obce Bantice schválilo znění dokumentu Závěrečný účet obce Bantice za rok 2010.

Souhrnný dokument, včetně příloh je k dispozici ve formátu PDF v sekci Veřejné dokumenty / rozpočty, opatření závěrečné účty

Přímý odkaz na dokument ZDE

Obsah sekce Úřední deska