Rozvojové projekty


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Podnikatel / Rozvojové projekty

V sekci Rozvojové projekty budete průběžně seznamováni se střednědobými a dlouhodobými cíli
obce Bantice

v oblasti rozvoje a investic do infrastruktury, podpory zaměstnanosti turismu apod., tak jak budou zastupitelstvem obce projednávány.
Na případné doprovodné dokumenty bude odkazováno do sekce Veřejné dokumenty.


2. etapa protierozního opatření - Bantice jih
(11/26/09)
příprava na realizaci 2. etapy je ve fázi zpracování projektové dokumentace
eroze2

1. etapa protierozního opatření - Bantice sever
(12/03/08)
V letech 2005-2006 se realizovala 1. etapa protipovodňových opatření vč. výstavby suchého poldru, která má zabránit škodám způsobeným vodou stékající z polí.
Stavbu realizovala firma KAVYL

Místa stavby v krajině jsou vyznačena modrou barvou.

Obsah sekce Rozvojové projekty
 • rozvoj_projekty
  03/24/07
 • 2. etapa protierozního opatření - Bantice jih
  11/26/09
 • 1. etapa protierozního opatření - Bantice sever
  12/03/08
 • Rozhledna v Banticích !
  09/23/07