INFORMACE o publikovaných osobních údajích

Informujeme občany, že je zveřejňována upravená verze zápisu a usnesení z jednání zastupitelstva obce z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Zápis a usnesení zastupitelstva v úplném znění je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě.


usnesení a zápisy