Bantice

Dnes je Wednesday 04/08/20,
svátek má Ema

Tříkrálová sbírka 2017

tříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselstvím dobré vůle, radosti a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity osobám s mentálním a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem. Sbírka nejen navazuje na tradici svátků Tří králů, ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti.

Neopomenutelné je připomenutí duchovního rozměru sbírky, kdy koledníci – Tři králové jsou poslové, kteří předávají zprávu o příchodu Boží lásky v podobě narozeného Ježíše Krista na svět.

Jistě i v jednotlivých obcích je sbírka organizována a navštíví Vás místní kolednící. Děkujeme za Vaše dary které prospějí potřebným.

KONÁNÍ SBÍRKY:

od 1. do 14. ledna 2017

Děkujeme!Informace o výsledcích ve volbách do zastupitelstev obcí (18.10.2010)

Volby do zastupitelstev obcí 2010
ve dnech 15. a 16. října 2010

Blahopřejeme zvoleným kandidátům a přejeme hodně zdaru při práci v obecních zastupitelstvech.

Další vyčerpávající informace z hlediska výsledků komunálních voleb pro náš region najdete na níže uvedeném serveru.


Výsledky voleb >>>Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010 (09/26/10)

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010Aneb nebuďte leniví křížkovat!

Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naši obec v následujících 4 letech. Komunální volby jsou zvláštní. Volič může vybírat své zastupitele mezi všemi kandidátkami. Jak je to možné? Každý volič obdrží jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buď jednotlivou stranu, anebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran.Pro každou obec je maximální počec hlasů/křížků jiný. Volební lístek pak může vypadat jako dobře vyplněný sázkový kupon.

Chci hlasovat pro volební stranu
Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu křížek. Chcete-li tedy do zastupitelstva např. poslat  naši kandidátku , postačuje označit u naší strany křížek do předtištěného rámečku. Ta pak získá automaticky všechny hlasy, které můžete v komunálních volbách v naší  obci využít. Volič nemůže hlasovat pro více než jednu volební stranu, tzn. nemůžete zakřížkovat více volebních stran, takový lístek by pak byl neplatný.

Co však zákon umožňuje, je možnost hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných volebních stran. Můžete tedy označit křížkem naši stranu a dále si vybrat i kandidáty z jiných volebních stran a u jejich jména provést křížek. Pak vámi zvolená strana nezíská všechny Vaše hlasy, ale z těchto hlasů se jí odečte tolik hlasů, kolik kandidátů z jiných stran jste zakřížkovali.

Paradoxně můžete označit křížkem volební stranu a následně rozdat křížky jak v této straně (tedy zakřížkovat ty, které v rámci zvolené strany upřednostňujete), ale rovněž křížkovat kandidáty i z jiných stran.


Nechci hlasovat pro strany, ale pro jednotlivé kandidáty
V takovém případě můžete zakřížkovat kandidáty z libovolných stran, kterým se rozhodnete dát svůj hlas, nesmíte však překročit počet hlasů, které máte ve Vaši obci k dispozici. V této variantě si vlastně zvolíte vlastní „ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte tak stranu, ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je lístek, který by obsahoval víc než maximální povolené možství křížků/hlasů. Proto dejte pozor na dodržení maximálního počtu křížků.

Jak je to s preferencemi?
Preferenční hlasy zamotaly mnohým politikům v nedávných parlamentních volbách hlavy. V komunálních volbách je však hranice pro „přeskakování“ vyšší – kandidát musí získat o 10% více hlasů, než byl průměr v jeho kandidátce. Chcete-li, aby vámi upřednostněný kandidát přeskočil, musíte křížkovat a přesvědčit k tomu i vaše známé.

Kdy dostanu hlasovací lístek?
Volit v komunálních volbách je určitě složitější. Proto je důležité si volbu nad volebním lístkem řádně promyslet. Lístek má každý volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami.


Bližší informace o hlasování v komunálních volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - výsledky (31.5.2010)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Informace o volbách hledejte na serveru www.volby.cz/pls/ps2010/ps

Informace o volbách v obcích Znojemska hledejte na TOMTO ODKAZU

Instrukce: Klikněte na číslo uvedené v tabulce před názvem obce.
Další informace v tabulkách najdete pod křížky v daných sloupcích.


Evropský den bez aut - 22.září 2008 (19.9.2008)

Bez auta 22. září 2008


andelZveme Vás na Evropský den bez aut. Pojďte s námi do města pěšky, pojeďte na kole či autobusem. Vaše auto si zaslouží aspoň jeden den za rok odpočinek. Nejen ve velkých městech se pořádají různé akce, dne bez aut se účastní i menší obce našeho regionu.Také Vy a Vaše děti mohou tento den dýchat čistší vzduch.


auto-mat


Víte co to je CARPOOLING?


Cílem carpoolingu, "společné využívání osobního automobilu",  je úspora energie při každodenním používání osobního automobilu, zejména při cestě do práce. Pokud chcete něco udělat pro naše životní prostředí a ušetřit Vaše finanční prostředky, zapojte se i Vy.


motto
Jezdíš v autě sám ?
Jde to i jinak .....z iniciativy
Znojemského regionálního rozvojeDalší informace k tématu