Bantice

Dnes je Wednesday 09/18/19,
svátek má Kryštof

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (10/16/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (09/18/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (08/30/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (07/24/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (06/22/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Bantice - souhrn dokumentů (05/22/17)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

obec Bantice IČO: 00 600 113

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Bantice jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.bantice.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Bantice, Bantice 14, 671 71 Prosiměřice.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>Veřejná vyhláška o změně ÚP Bantice - dostupnost podkladů (01/16/17)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o zahájení řízení o vydání změny č.1 ÚP Bantice, datu a místě konání společného jednání a zveřejnění dokumentace

Obecní úřad Bantice, jako příslušný pořizovatel změny č.1 územního plánu (dále jen změny ÚP) Bantice, podle ustanovení § 6 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 SZ a podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ)oznamuje, že společné jednání o návrhu změny ÚP Bantice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat dne 7.2.2017 (úterý) od 10 hod. v zasedací místnosti OÚ Bantice, Bantice č.14.

Vzhledem k rozsahu projednávané dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění a v souladu s § 20 SZ je návrh změny ÚP Bantice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 17.1.2017 do 6.2.2017

 • v listinné podobě u pořizovatele ÚP - OÚ Bantice, Bantice č.14, především v úřední den Po 8:00 - 15:30, Stř 8:00 – 14:30, 16:00 – 19:00 hod. V ostatní dny po telefonické domluvě se starostou obce (tel.č. 725 755 915).
 • v elektronické podobě na webových stránkách obce Bantice: http://www.bantice.cz/, viz. níže.

Vzhledem k obsáhlosti dat doporučujeme po orientaci na základě níže uvedeného seznamu stáhnout potřebná data ve formátu PDF na jednotlivých odkazech na lokální úložiště dokumentů obce. Jako druhá varianta je do 31.1.2017 stažení veškerých dat jako archivu ze serveru uschovna.cz. Obec Bantice tak plní nelehký úkol učinit podklady dostupnými i elektronickou formou. Děkujeme za pochopení a přijměte jako možnou alternativu.

Textová část

Níže uvedené soubory najdete ZDE
 • Bantice-UP-I-právní stav
 • Bantice-UPz1-I-N
 • Bantice-UPz1-II-N
 • Bantice-UPz1-III-N
 • SEA Bantice - zmena č.1
 • Výkresová část

 • 0I_01_ZC_Z1
 • 0I_02_HV_Z1
 • 0I_04_KUK_Z1
 • 0II_01_Koo_Z1
 • 0II_03_ZPF_Z1
 • odkaz na celková data -archiv

  odkaz na zásilku ve formátu *.zip
  kód zásilky: LIM6EX7GIPH9JEZR-P86

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Bantice (04/18/16)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Bantice

V souladu s platným zákonem obec Bantice zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

V současné době nevznikla obci Bantice povinnost zveřejnění žádné výše uvedené smlouvy.

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, Lechovice č. 32 za rok 2012 (06/13/13)

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace,
Lechovice č. 32 za rok 2012

ikona pdf [pdf, 55 KiB]

Doplňující dokumenty:VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (06/04/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.


Účastníku řízení, panu Liboru Filákovi, nar. 1968, trvale hlášenému na adrese Bantice 18


se tímto oznamuje,


že má možnost vyzvednout si písemnost - rozhodnutí na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, č. j. 143/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb., č. z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.


V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

Ing. Josef Šprencl

starostaObsah sekce Úřední deska