Bantice

Dnes je Wednesday 10/23/19,
svátek má Teodor

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (04/19/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.

Účastníku řízení, panu Liboru FILÁKOVI, nar. 28.02.1968, trvale hlášenému na adrese Bantice 18

se tímto oznamuje,

že má možnost vyzvednout si písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, ve věci zrušení trvalého pobytu,č. j. 23/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech

a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb.,č.z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin

a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (02/21/13)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu.

Účastníkům řízení,

panu Budinskému Petru, nar. 1980, trvale hlášenému na adrese Bantice 100

paní Budinské Petře, nar. 1982, trvale hlášené na adrese Bantice 100

se tímto oznamuje

že mají možnost vyzvednout si písemnost - ROZHODNUTÍ na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, č. j. 76/2013, dle zák. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Sb., č. z. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V úřední dny na Obecním úřadě v Banticích v pondělí v době od 7.30 do 15.30 hodin, ve středu od 7.30 do 14.30 hodin a od 16.00 do 19.00 hodin a v pátek od 7.30 do 15.00 hodin na adrese Bantice 14. V ostatní dny na základě telefonické domluvy.

Ing. Josef Šprencl

Nová obecní vyhláška o odpadech, platná s účinností od 1.1.2013 (11/05/12)

Zastupitelstvo obce Bantice se na svém 7. zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 7/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, novelu stávající vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

S účinností od 1.1.2013 bude nahrazena Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 ze dne 23.12.2004 ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhláška č. 2/2012 ze dne 30.4.2012. Nová vyhláška je označena jako Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 a doporučujeme všem občanům se s ní seznámit.

Přímý odkaz na >>> Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška je umístěna v sekci Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje (10/13/12)
převzato z www.volby.cz
účast 78 obálek z 213 oprávněných voličů tj. 36,62 %
33 hlasů KDU-ČSL
18 hlasů ČSSD
13 KSČM
6 VV
3 ODS
2 SPOZ
1 TOP 09
1 DSSS


pdf dokument o výsledku voleb >>>

Sběr nebezpečných odpadů a elektrických spotřebičů - mobilní svoz .A.S.A  Znojmo (08/27/12)

Informace o mobilním sběru

Druhy odpadů, které bude firma .A.S.A. přebírat od občanů naší obce při mobilním sběru na níže uvedených zastávkách dne 15. září 2012.

Níže, pod odkazem uvedeny další informace.

Přehledná tabulka svážených odpadů >>>

Upozornění!

V obci Bantice je plánována jedna zastávka u Obecního úřadu a to v časovém rozmezí 15.40 - 16.30 hod.

Věříme, že občané Bantic využijí této příležitosti se zbavit nebezpečného odpadu a současně udělají maxim možného pro životní prostředí.Přidány zápisy a usnesení ZO Bantice (11/22/11)

Zápisy a usnesení ZO Bantice

Do sekce Veřejné dokumenty / Usnesení a zápisy byly přidány dokumenty týkající se jednání ZO Bantice .Závěrečný účet obce Bantice za rok 2010 (07/15/11)

Dne 30.6.2011 zastupitelstvo obce Bantice schválilo znění dokumentu Závěrečný účet obce Bantice za rok 2010.

Souhrnný dokument, včetně příloh je k dispozici ve formátu PDF v sekci Veřejné dokumenty / rozpočty, opatření závěrečné účty

Přímý odkaz na dokument ZDE

Zápisy a usnesení ZO Bantice (ustavující a č.10/2010) (12/13/10)

Do sekce Veřejné dokumenty / Usnesení a zápisy byly přidány dokumenty týkající se ustavující schůze a jednání ZO Bantice č.10/2010.Nová vyhláška o odpadech č.1/2010 (06/22/10)

Do sekce Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky byla přidána Obecně závazná vyhláška Obce Bantice č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Přímý odkaz Obecně závazná vyhláška Obce Bantice č. 1/2010

Přidáno usnesení z jednání ZO Bantice č. 1/2010 a 2/2010 (06/15/10)
Do rubriky Usnesení a zápisy v rámci sekce Veřejné dokumenty byl přidán
  • Zápis č. 1/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 27.1.2010 Zápis č. 1/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 27.1.2010  (html verze) Zápis č. 1/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 27.1.2010  (pdf verze)
  • Zápis č. 2/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.2.2010 Zápis č. 2 /10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.2.2010 (html verze) Zápis č. 2 /10 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.2.2010 (pdf verze)


Obsah sekce Úřední deska