Bantice

Dnes je Wednesday 04/08/20,
svátek má Ema

Historie obce Bantice od roku 1990  do současnosti (12/04/09)
starostové
1. zvolená starostka Zdeňka Trochtová 1990-1994
1994-2012 starosta René Remeš


na pozici účetní se vystřídaly
Jana Filáková
Iveta Svobodová-Knoppová-Nekudová
Marie Františová
Žaneta ŽiačkováHistorie obce Bantice 1945 - 1990 (12/04/09)
Bantice v letech 1945 - 1990

  Po skončení 2. světové války a odsunu zdejších německých obyvatel v letech 1945 - 1946 osídlili obec čeští obyvatelé, zejm. z Francovy Lhoty.
  V obci až do roku 1954 pracovalo ochotnické divadlo pod vedením Václava Lišky a obec měla také svoji obecní kapelu a obecního bubeníka.

Těšetický zpavodaj 3/2010
    Na plenárním zasedání MNV 18. prosince 1967 bylo za přítomnosti zástupce ONV s. Chaloupky jednáno o sloučení místních národních výborů Těšetice – Bantice. Návrh byl poslanci přijat za předpokladu, že sídlo MNV by bylo v Těšeticích, se stálou administrativní silou pro obě obce. Také podpisová akce v obci vyzněla ve prospěch sloučení. Občané z Bantic však se sloučením nesouhlasili.

Od r. 1970 byla škola uzavřena a děti dojíždí do školy do Prosiměřic nebo do Práče.
Obec spadala pod MNV Práče, protože se nejednalo o střediskovou obec, nebyly zde realizovány téměř žádné investice. Tomu odpovídá i odliv obyvatel, zatímco v roce 1961 měla ještě 341 obyvatel, tak v roce 1996 klesl tento počet na 157 obyvatel.
Při úpravách katastrálního území se katastr obce zmenšil z 551 ha na dnešních 487 ha ve prospěch obcí Práče a Prosiměřice.
historický katastr obce (mapka dole - červená čára naznačuje posun hranice) a současný katastr obce (mapka vpravo)


Historie obce Bantice do roku 1945

omluva za publikování aut. chráněného textu

Dříve zveřejněný článek o historii obce Bantice byl na základě neoprávněného publikování bez souhlasu autora dne 5.11.2012 odstraněn. Obec Bantice i technický správce stránek se omlouvají za toto nedopatření, které vzniklo v dobrém úmyslu zveřejnit podložená fakta o obci, bohužel bez znalosti nutného oprávnění k publikaci autorsky chráněného textu.

Technický správce není odpovědný za obsahová sdělení provedená jinými oprávněnými osobami publikovat za obec Bantice informace na jejich internetových stránkách. Z textu rovněž nebylo zcela zřejmé, zda je informace čerpaná z Vlastivědy Moravské, zpracované v Brně roku 1904 Františkem Václavem Peřinkou, pro zveřejnění na stránkách zveřejněna bez souhlasu nositele autorských práv.

Na základě požadavku starosty obce Ing. Josefa Šprencla článek odstranil a uvedl omluvu technický správce webu Zdeněk Hujňák.